Hier onder vind je de disclaimer van Bitlan

  1. Copyright: Op alle foto's en video's en overige publicaties op bitlan.nl rust copyright. Hierdoor mag er niets zonder toestemming van bitlan.nl gekopieerd of vermenigvuldigd worden of op andere wijze worden gebruikt. Bij onrechtmatig gebruik van de content op deze site zal er een factuur van €75,- exclusief BTW in rekening worden gebracht.

  2. Privacy: De privacy van slachtovers wordt zoveel mogelijk gewaarborgd. Mocht u van mening zijn dat dit niet juist gebeurt, Dan kunt u contact opnemen via het contact formulier.

  3. Uitzonderingen: Uitzonderingen op bovenstaande zijn alleen van toepassing voor brandweer, politie en ambulancediensten. Zij mogen onder naamsvermelding beelden van deze website gebruiken.